NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,  casairina.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
www.casairina.ro  colectează și prelucrează date cu caracter personal în următorul scop:

a) Activitati comerciale privind servicii de cazare;

b) Activități post-vânzare cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea acestora privind evaluarea  serviciilor oferite si îmbunătățirea calității acestora;

f) Rezolvarea solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de www.casairina.ro;

Datele dumneavoastră ne sunt necesare in scopul desfășurării activității. Refuzul dumneavoastră de a furniza anumite date poate determina imposibilitatea furnizării de către www.casairina.ro a serviciilor ori bunurilor solicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către www.casairina.ro și sunt comunicate numai institutiilor publice autorizate să prelucreze date cu caracter personal ( de ex. ANAF, Ministerul de Interne prin Poliția Română, Ministerul Turismului etc.).

Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră, membrii ai familiei, împuterniciți ori în cadrul unor relații de munca . Ele se colectează fie direct  prin completarea formularului, prin email atunci cand ne  trimiteti mesaj sau prin telefon.

Colectăm date și prin intermediul cookie-urilor, dar acestea pot fi ușor blocate de dumneavoastră prin intermediul setărilor browserului.

În cadrul locatiei  www.casairina.ro  exista un sistem de supraveghere video. Acesta supraveghează zonele comune, conform prevederilor impuse de legislația în domeniu. Perioada de stocare a imaginilor este de 30 de zile.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Data intrării în vigoare: Mai 2018

Această Politica de Confidențialitate se aplică la www.casairina.ro , cu sediul in Schitu, strada Schitului, numar 9, judet Constanta. 

Prin această Politica de Confidențialitate vă explicăm modul în care colectăm și utilizăm informațiile, care ar putea include datele personale pe care le furnizați pe website-ul nostru: www.casairina.ro.

Colectare de date

Printre tipurile de informații personale pe care le colectăm se numără:
• Prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa dumneavoastră;
• Informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cereri speciale, observații despre preferințele serviciilor dumneavoastră (inclusiv preferința pentru tipul de cameră, facilități sau orice alte servicii utilizate);

Datele dumneavoastră sunt colectate în următoarele scopuri:

 Rezervări: Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a finaliza și administra rezervarea dumneavoastră realizată online sau offline.

• Serviciul clienți: Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi serviciul achiziționat necesar.

 S-ar putea să existe și alte dăți când vom lua legătura prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le partajați cu noi. Ar putea exista o serie de motive pentru aceste comunicări:

a. Este posibil să trebuiască să răspundem  și să rezolvăm cererile pe care le-ați efectuat.
b. Când utilizați serviciile noastre, vă punem la dispozitie un formular  in care va invitam  să scrieți un comentariu despre experiența dumneavoastră pe website-ul nostru.  Credem că acest serviciu suplimentar este util pentru dumneavoastră și pentru noi, deoarece ne vom putea îmbunătăți website-ul pe baza feedbackului primit.

•Utilizăm datele dumneavoastră personale  în scopuri analitice, pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a îmbunătăți funcționalitatea și calitatea serviciilor noastre online de călătorie

• Motive juridice: În anumite cazuri, trebuie să utilizăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor sau pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a conforma solicitările legale din partea organelor de drept în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege (de ex. comunicarea fișelor de cazare către reprezentanții Ministerului de Interne prin serviciul Poliției Române) .

Puteți alege oricând ce date personale (dacă există) doriți să ni le furnizați. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personale, cele impuse prin lege, sunt strict necesare desfășurării activității, motiv pentru care, în lipsa acestora nu vă putem oferi serviciul solicitat.

Datele prelucrate in scop de marketing sunt prelucrate doar în baza unui acord expres al dumneavoastră, acord ce poate fi oricând retras.

Datele prelucrate în scopuri statistice, de cercetare și analiză, sunt date anonime, ce nu permit identificarea dumneavoastră în nici un fel.

Modul de colectare al datelor

Datele cu caracter personal sunt colectate prin una din următoarel metode:

a) Direct de la persoana vizată, prin intermediul fișei de cazare, a cererilor emise în cazul unei solicitări de rezervari (offline sau online) sau prin comunicarea directă;
b) Prin intermediul colaboratorilor noștrii, agenții de turism sau aplicații specifice de rezervări;
c) Prin intermediul solicitărilor persoanelor mandatate de dumneavoastră;
d) Prin intermediul website-ului nostru, pe baza preferintelor de utilizare, în timpul vizitării paginii web, prin intermediul cookies-urilor. Pentru mai multe detalii legate de Politica de Cookies, te rog apasă aici.

 Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja informațiile, inclusiv datele cu caracter personal. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale pe serverele noastre. Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activității acestuia.

Retenţia datelor

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât este necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm activitatea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale.

De exemplu avem obligațía de a păstra documentele aferente tranzacțiilor financiare 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în care au fost prelucrate, ori fișele de cazare au obligația de a fi arhivate pe o perioada de 5 ani, conform legilor în domeniu.

Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Politici de confidențialitate

Opțiunile și drepturile dumneavoastră

Dorim să vă controlați modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în concordanță cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (art. 14-23) în următoarele moduri:

• Ne puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
• Ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
• În anumite situații, ne puteți cere să ștergem, să blocăm sau să restricționăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau să vă opuneți anumitor moduri în care vă folosim datele personale; și
• În anumite situații, puteți, de asemenea, să ne solicitați să trimiteți datele personale pe care ni le-ați dat unei terțe părți.

În cazul în care vă folosim datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment sub rezerva legii aplicabile.

În cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale bazate pe interes legitim sau interes public, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment utilizării datelor dumneavoastră personale doar în conformitate cu legislația aplicabilă.

Vă rugăm să ne informați cu promptitudine cu privire la orice schimbări sau inexactități la datele dumneavoastră personale, contactând www.casairina.ro . Vom rezolva solicitarea dumneavoastră în conformitate cu legea aplicabilă.

Modificări ale notificării

După cum activitatea noastră se schimbă constant, această Politica de Confidențialitate se poate schimba din când în când. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra dumneavoastră (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această procesare.